İzokar

KALİTE

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


İZOKAR alanında, uluslararası faaliyet gösteren ve sektörünün öncü firmalarından biridir. Şirketimiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini tüm faaliyetleri sırasında birinci öncelikli olarak ele almaktan gurur duymaktadır.

İZOKAR Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir. Bu beklenti İZOKAR projelerinde görevli İZOKAR çalışanlarının yanı sıra, müşterek teşebbüs ortaklığı çalışanları, işveren personeli, taşeron ve tedarikçilerimizin tümünü de kapsamaktadır.

İZOKAR’ ın politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır.

İZOKAR ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri ülkenin yürürlükteki İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, inşaat ve montaj faaliyetleri ve demobilizasyon gibi projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.

Bu politikayı uygulamak için İZOKAR’ ın proje yönetim ekipleri tarafından somut, kapsamlı ve etkin bir Proje ile İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Planı hazırlanır.

Bu hedefe ulaşmanın temeli;

• Sıfır Kaza Hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş,

• Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş,

• Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi,

işgücü ve yönetimin varlığıdır.

Projelerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.

Çalışanlarımızın güvenliğini, bu gününü ve yarınını güvence altına almak temel ilkemiz olmaya devam edecektir.

 

                     

İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederiz.

dedeoglulogo